ZZP-er/freelancer zelfstandig?

Regelmatig wordt de discussie gevoerd of een ZZP-er c.q. freelancer nu een echte zelfstandige is of dat deze werkt in een arbeidsrelatie. Zie ook Freelancer. Hierna geven wij een paar kenmerken van een echte ZZP-er. Laat u zo nodig adviseren.

Als achteraf blijkt dat de ZZP-er geen zelfstandig ondernemer was, dan heeft de opdrachtgever (mogelijk) een probleem voor de  loonheffing en de omzetbelasting. Bovendien loopt deze bij ziekte of ongeval mogelijk het risico door de ZZP-er aansprakelijk te worden gesteld.

Wat kwalificeert een ZZP-er als zelfstandig ondernemer voor de fiscus?

Daar zijn de volgende kenmerken:

  1. Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid.
  2. Deelnemen aan het economisch verkeer.
  3. Er is geen gezagsrelatie.

Ad 1. De ondernemer heeft behoefte aan kapitaal en zet zijn arbeid (of die van anderen) in voor zijn onderneming. De onderneming moet duurzaam zijn, dus voor langere tijd bestaan. Dat kan onder meer blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Ad 2. De ondernemer is op winst gericht. Het is dus geen hobby of een aangelegenheid waarin je alleen maar geld steekt en die uiteindelijk niets oplevert.
Verder moet de ZZP-er het risico lopen van meer of minder opdrachten met wisselende inkomsten of met meer of minder kosten. Ook zal de ZZP-er debiteurenrisico en het risico van aansprakelijkheid,  ziekte of arbeidsongeschiktheid zelf moeten dragen. Dat kan onder andere blijken uit verzekering(en) die de ZZP-er heeft afgesloten.

Ad 3. Er is sprake van een gezagsrelatie als de ondernemer niet vrij kan beslissen of hij de opdracht aanneemt of weigert, of als hij maar één opdrachtgever heeft. Of als de opdrachtgever bijvoorbeeld instructies geeft over hoe, waar en wanneer de opdracht moet worden uitgevoerd. LET WEL  De beoordeling of er wel of geen sprake is van een gezagsrelatie kan per situatie verschillen en moet daarom per situatie worden beoordeeld.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neemt u dan gerust contact met ons op om te voorkomen dat u achteraf problemen ondervindt. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of bereiken per email info@adfinadvies.nl

Webmodule

Een werkgroep van het ministerie van financiën is bezig een webmodule te ontwikkelen voor de VAR. Deze ontwikkeling is een heel lastig proces omdat met veel omstandigheden rekening moet worden gehouden. De geplande datum van 1 januari 2014 is door deze complexiteit een jaar uitgesteld.