Zorgverzekering – wettelijk eigen risico

In 2016 bedraagt het verplicht eigen risico € 385. Dit geldt voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Dat betekent dat iedereen de eerste € 385,- euro aan zorgkosten zelf moeten betalen. In 2015 was het eigen risico nog € 375.

Het eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering.
Bijvoorbeeld: medicijnen, ambulancevervoer, ziekenhuisopname, ziekenhuisoperaties, bloedprikken en fysiotherapie (bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling).

Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18, huisartskosten, kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg,  nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie), ketenzorg en wijkverpleging.