Zorgakkoord, besparing 1 miljard

17 juli 2013 Afgesproken is dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, vanaf 2015 wordt dat 1 procent. In het regeerakkoord was 2 procent groei afgesproken. Alleen de huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland.

Verder is afgesproken het basispakket aan te passen. Artsen worden strikter met het verstrekken van verzekerde zorg, waardoor er nog maar voor 300 miljoen euro op het basispakket behoeft te worden bespaard. Schippers vroeg betrokkenen eerder al mee te denken hoe dat zou kunnen en ze betrekt de binnengekomen reacties bij het uitwerken van de maatregel.

De minister onderhandelde de afgelopen tijd met ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Alle organisaties leggen de afspraken positief voor aan hun achterban.

De minister sloot al eerder akkoorden om de stijgende zorguitgaven te beheersen. In 2012 was er nog een tegenvaller van 1,1 miljard euro. Nu bleek er bij de voorjaarsnota 100 miljoen euro over te zijn, onder meer omdat verzekeraars tegen scherpe prijzen zorg inkopen en onverklaarbare verschillen tussen behandelingen van ziekenhuizen zijn aangepakt.