Zelfstandigenaftrek bij overlijden

Indien een ondernemer in het jaar van overlijden minder dan 1.225 in zijn onderneming heeft gewerkt, dan komt hij niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
Maar het kan zijn dat er uit voorgaande jaren nog te verrekenen zelfstandigenaftrek resteert.

De staatssecretaris van financi├źn heeft nu op 14 januari 2016, met besluit nr. BLKB2016/66 bepaald dat onder bepaalde omstandigheden de in een vorig jaar niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden afgetrokken, terwijl in het aangiftejaar geen sprake is van zelfstandigenaftrek.

Deze omstandigheden zijn

  • De belastingplichtige is in het betreffende jaar overleden,
  • waardoor niet wordt voldaan aan het urencriterium,
  • bovendien is er sprake van stakingswinst (uit ondernemerschap),
  • en het uit een vorig jaar in aanmerking te nemen bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt beperkt door de hoogte van de stakingswinst en de eventuele stakingslijfrente.

TIP De maatregel werkt terug tot 2011, omdat vanaf dat jaar er sprake is van nog te verrekenen zelfstandigenaftrek. Aanslagen vanaf 2011 die al zijn afgehandeld worden opnieuw vastgesteld.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.