Zakelijke rente BV

Volgens vaste rechtspraak is een zakelijke rente, de renteopbrengst die de BV normaal gesproken als particuliere belegger ergens anders ook kan behalen.

Indien de schuldenaar een zelfde kredietwaardigheid als een bank zou hebben, dan zou uitgegaan kunnen worden van het normale rentetarief van een privé-rekening bij de bank. Dit zal meestal niet zo zijn, dus dan moet een risico-opslag worden toegepast.
De overeen te komen zakelijke rente zal vast of variabel zijn. Eventuele wijziging daarin zal ook zakelijk moeten zijn, dus bijvoorbeeld met een boeterente.

Hoogte zakelijke rente

De hoogte van de zakelijke rente is onder andere afhankelijk van:

 • de rente op de markt voor particuliere beleggers;
 • het risico dat de lening niet wordt terugbetaald;
 • of het rentetarief vast of variabel is.

Marktrente voor particuliere beleggers

Voor de variabele rente met een looptijd van < 10 jaar het gemiddelde van het T- en het U- rendement (gebaseerd op de staatsobligaties), te verhogen met een risico-opslag. De risico-opslag is afhankelijk van het hogere risico dat de BV loopt in vergelijking met een staatsobligatie. Tevens moet verdisconteerd worden de rente/risico-opslag die de BV aan de bank moet betalen.

Factoren van invloed op een hogere rente

 • Als het risico toeneemt.
 • Als een vast rentetarief wordt afgesproken.
 • Als een aflossingsvrije lening wordt afgesloten.
 • Als de rente jaarlijks wordt betaald.

Onbruikbare rentetarieven

 • het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen;
 • het rentetarief dat banken bij grote, zakelijke klanten in rekening brengen;
 • de hypotheekrente;
 • de rente die banken op een doorlopend krediet in rekening brengen.

Voor uw bv is de lening een vorm van een belegging. Een belegging moet winst opleveren. De rente is die winst. Een zakelijke rente is een rente die een bank of een andere willekeurige derde u ook in rekening zou brengen.