WW-premie 2016

Werknemers gaan met ingang van 2016 nog geen WW-premies betalen.

De WW-premie voor werknemers was in 2009 op nihil gezet, om daarmee de koopkracht van de werknemers te verbeteren.
In 2013 bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wul) werd de werknemerspremie ook wettelijk afgeschaft.

De uitkeringspot is nu leeg. De vakbonden willen dat de werknemers gaan meebetalen om zo ook meer invloed te krijgen op de besteding van het geld.