Woon-werkpand

Woon-werkpand

Hebt u als inkomstenbelastingondernemer een woon-werkpand, dan bestaat de mogelijkheid om deze als ondernemingsvermogen aan te merken. In principe is uw woning privévermogen.

Gebruikt u 10% of meer van uw woning voor bedrijfsdoeleinden, dan kunt u er voor kiezen de woning in zijn geheel als ondernemingsvermogen aan te merken. U kunt er ook voor kiezen het woongedeelte tot uw privévermogen te rekenen en het bedrijfsgedeelte tot uw ondernemingsvermogen.

Privévermogen

Kiest u voor privévermogen en voldoet de werkruimte aan de zelfstandigheidseis en de inkomstenseis (zieWerkruimte thuis), dan behoort de werkruimte en het deel van de hypothecaire geldlening tot het box 3 vermogen. De kosten van de werkruimte mag u ten laste van de winst brengen.
Voldoet de werkruimte niet aan beide eisen, dan behoort deze tot de eigenwoningregeling.

Ondernemingsvermogen

Kiest u voor ondernemingsvermogen voor de woning met werkruimte, dan kunt u de kosten van de werkruimte op de winst van uw onderneming in mindering brengen. De gehele woning wordt dan belast als onderdeel van de winst uit onderneming. Waardeveranderingen van de woning behoren daardoor ook tot de winst uit onderneming.
LET OP Bij toekomstige verkoop van de woning wordt de eventuele meerwaarde van de woning dus in box 1 van de inkomstenbelasting als winst uit onderneming belast.
LET OP Voor het privégebruik van de woning moet u bij de winst van uw onderneming een bedrag optellen.

Ondernemer met een bv

Stelt u een werkruimte in uw woning aan uw bv ter beschikking, die niet aan de zelfstandigheidseis en de inkomenseis voldoet, dan is de eigenwoningregeling van toepassing.
Gaat het echter om een werkruimte die wel aan de eisen voldoet dan is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. Dan komt de waarde van de werkruimte en het bijbehorende deel van de hypotheek op de balans van de bv. Bij verkoop van de woning met de werkruimte wordt een eventuele boekwinst belast in box 1 en komt een boekverlies ten laste van box 1.

Conclusie

De fiscale regels voor het zakelijk gebruikt van de eigen woning zijn nogal ingewikkeld. Vraag daarom advies.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of bereiken per email info@adfinadvies.nl