Woning met afzonderlijke bedrijfsruimte

Hebt u als inkomstenbelastingondernemer een woon-werkpand, dan bestaat de mogelijkheid om deze als ondernemingsvermogen aan te merken. In principe is uw woning privévermogen.
Gebruikt u 10% of meer van uw woning voor bedrijfsdoeleinden, dan kunt u er voor kiezen de woning in zijn geheel als ondernemingsvermogen aan te merken. U kunt er ook voor kiezen het woongedeelte tot uw privévermogen te rekenen en het bedrijfsgedeelte tot uw ondernemingsvermogen.

LET OP Kunnen woning en bedrijfsruimte apart worden verkocht, dan moeten ze fiscaal apart worden bekeken. Het zakelijk gebruik van de woning moet dan duidelijk aangetoond worden.

Zie uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2014:2899

Lees meer in: Eigen woning en uw onderneming