WKA en identificatieplicht

Alleen van ingehuurde buitenlandse arbeidskrachten mogen/moeten op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen kopieën van identiteitsbewijzen worden gemaakt en bewaard. Deze kopieën moeten om privacygevoeligheid van de identificatiegegevens zodanig worden bewaard dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. U dient ze bijvoorbeeld te bewaren in een afsluitbare kast, waarvan de sleutel niet voor iedereen toegankelijk is.

Voor de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) moet u het BSN controleren (overschrijven van het identiteitsbewijs) en bewaren bij de administratie, zodat u het later kunt controleren met de mandagenstaten die de onderaannemer zelf heeft ingevuld.
Wanneer de hoofdaannemer vrijwarend wil storten op de G-rekening, is de onderaannemer of uitlener verplicht voorletters, achternaam en BSN van de uitgeleende werknemers of de werknemers in onderaanneming te overleggen. De hoofdaannemer moet de juistheid van deze gegevens controleren.

Voor meer informatie over de identificatieplicht zie Identificatieplicht bij inleen-/uitzendkrachten.

LET OP Op de bouwplaats moet iedereen zich kunnen identificeren met een geldig ID-bewijs.