Witte en groene tabel bij één werknemer?

Als een werkgever een werknemer loon geeft waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding. De reden daarvoor is dat bij de witte tabel (loon uit tegenwoordige arbeid) arbeidskorting van toepassing is en bij de groene tabel (loon uit vroegere arbeid) niet.

Mogelijke situaties

Twee veelvoorkomende situaties van samenloop van witte en groene tabel zijn:

  1. Een werknemer van 61 jaar of ouder heeft deels loon uit werken en deels levensloopverlofopnamen. Op het loon uit werken is de witte tabel van toepassing en op de levensloopopnamen de groene tabel.
  2. Een werknemer gaat met ontslag. Hij krijgt een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Op de transitievergoeding is de groene tabel van toepassing. Op het ‘gewone’ loon de witte tabel. Het maakt hierbij niet uit of de transitievergoeding tegelijk met het ‘witte’ loon wordt uitbetaald of dat die bijvoorbeeld een maand later afzonderlijk wordt uitbetaald.