Winstverdeling man-vrouwfirma

De fiscale wijzigingen in 2015 zijn ook van invloed op de hoogte van de te betalen belasting over 2015 bij een man-vrouwfirma. Het kan zinvol zijn om de winstverdeling tussen man en vrouw aan te passen op zakelijke gronden.

Fiscale wijzigingen

Het maximum van de arbeidskorting gaat met € 123 omhoog wordt minder sterk afgebouwd bij hogere inkomens.
Ook het maximum van de algemene heffingskorting is omhoog gegaan, maar deze wordt wel sneller afgebouwd bij hogere inkomens.Beide partners betalen 0,55% minder Zvw-premie.
Vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd, mag u in 2015 nog maar 9,8% toevoegen aan de oudedagsreserve en het maximum is met € 911 verlaagd naar € 8.631.
Ook de aftrek van hypotheekrente en zorgkosten spelen een rol.

Aanpassing winstverdeling moet zakelijk zijn.

Zakelijke redenen voor de aanpassing van de winstverdeling zijn:

  • Wijziging in de arbeidsinbreng.
  • Idem in de kapitaalinbreng.

LET OP Zorg er voor dat de aanpassing in de winstverdeling geen invloed heeft op de stille reserves. Leg deze uitsluiting schriftelijk vast.