Winstbox in de IB gaat niet door

Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet afziet van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox.

Om de belastingdruk van IB-ondernemers en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar te brengen en doorgroei te stimuleren zou de winstbox geïntroduceerd worden. Dit zou een nieuwe, vierde, box in de Wet IB 2001 zijn. De winst van IB-ondernemers wordt dan niet meer belast in box 1 (inkomen uit werk en woning) maar in een separate box in de inkomstenbelasting. Hierdoor is een eigen, lager tarief voor winst uit onderneming mogelijk. Dat lagere tarief zou in de plaats komen van de huidige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, in box 1.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.