Wijzigingen zorgverzekering 2015

De belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering voor 2015 zijn als volgt:

  1. Het wettelijk eigen risico stijgt van € 360 naar € 375.
  2. Langdurige zorg gaat deels van de AWZB naar de basisverzekering, onder andere gehandicaptenzorg, wijkverpleging en verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
  3. Psychische zorg voor kinderen gaat naar de gemeenten: zorg bij opvoed- en opgroei-problemen.
  4. Reiskosten voor orgaandonatie worden vergoed.
  5. Prenatale test (NIOT) wordt vergoed.
  6. Patiënten die na een ziekenhuisoperatie verpleeghuiszorg nodig hebben, mogen tot een week na de operatie beslissen of zij tijdelijke zorg in een verpleeghuis willen. Voorheen kon dat alleen als zij direct vanuit het ziekenhuis naar de verpleeginstelling gingen.

Lees meer in Gezondheidszorg