Wijzigingen WW-uitkering per 1 juli 2015

Op grond van de Wet werk en zekerheid treden per 1 juli 2015 de volgende wijzigingen op in de WW-uitkering:

  1. Na 6 maanden werkloosheid is elke baan passend werk, ongeacht niveau of salaris.
  2. Een werkloze die vanuit de WW gaat werken voor een lager loon dan voor zijn/haar werkloosheid, mag elke 30 cent van elke verdiende euro houden.
  3. Niet de gewerkte uren maar de inkomsten worden door het UWV verrekend met de WW-uitkering. Dit geldt niet als er al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering bestond.