Wijzigingen WW per 1 januari 2016

De maximale duur van de WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 verkort tot maximaal 24 maanden. Bij CAO kan deze maximaal met 14 maanden worden verlengd. En de opbouw wordt langzamer.

Daarnaast wordt al na 6 maanden alle arbeid als passend aangemerkt, in plaats van na 12 maanden.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag wordt inkomensverrekening toegepast en geen urenverrekening meer.

Dit alles is bedoeld om de uitstroom uit de WW te bevorderen.

Voor meer informatie over het ontslagrecht zie Wijziging ontslagrecht per 1 april 2014.