Wijzigingen tijdelijke contracten op een rij

In 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Een aantal wijzigingen is daarvan uitgesteld van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Voor 2015 is de stand van zaken nu als volgt.

Per 1 januari 2015

 1. AANZEGTERMIJN Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet u minimaal een maand van tevoren  schriftelijk mededeling doen over al of niet verlengen van het contract onder opgaaf van redenen. Doet u dat niet, dan betaalt u voor elke week te laat een weekloon schadevergoeding tot maximaal 1 maandsalaris.
  LET OP Ook als u het contract verlengt.
  LET OP Ook dus bij arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan.
 2. PROEFTIJD Een proeftijd is alleen nog toegestaan bij een vast contract of bij een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden. Een proeftijd kan maar één keer worden afgesproken in een reeks van contracten. Een nieuwe proeftijd is wel mogelijk indien een nieuw contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden heeft.
 3. CONCURRENTIEBEDING Een concurrentiebeding mag in principe alleen nog in een vast contract. U moet daarvoor een goede reden hebben en deze ook opnemen in het contract. Bestaande concurrentiebedingen worden gerespecteerd. In een CAO kunnen hiervoor andere regels staan. Deze worden ook gerespecteerd tot 1 juli 2015 als de CAO dan nog geldt.

Per 1 juli 2015

 1. Uw tijdelijk contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opeenvolgende contracten. Met ingang van 1 juli 2015 kunt nog 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten, maar dan binnen een periode van 2 jaar (dat was 3 jaar). Een 4e contract of een contract dat over de grens van 2 jaar gaat wordt op grond van de wet een vast contract.
  LET OP in de CAO kunnen andere regels worden vastgelegd, zij het met een aantal beperkingen.
  TIP Voor 1 juli 2015 kunt u nog veilig een 3e tijdelijk contract aanbieden. U kunt eventueel een 2e contract verkorten om zodoende voor 1 juli 2015 nog een derde contract te kunnen aanbieden.
 2. Een nieuwe reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten begint als de flexwerker 6 maanden uit dienst is geweest.
 3. Bij ontslag na 2 jaar wordt de transitievergoeding van kracht.

Voor het nieuwe ontslagrecht in 2015 zie Nieuw ontslagsysteem 2015.

Voor meer informatie zie Personeelszaken.
Als u hierover vragen heeft of advies nodig hebt, dan denken wij graag met u mee. Zo nodig verwijzen wij u door naar een arbeidsrechtsdeskundige. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.