Wijzigingen Kleine ondernemersregeling 2013

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting is in 2013 gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen met ingang van  2013 zijn:

  1. Indien na afloop van een kalenderjaar btw wordt nageheven of teruggegeven, dan rekende de ondernemer dit tot en met 2012 toe aan het kalenderjaar waarop de naheffing of teruggave betrekking heeft. Vanaf 2013 mag de ondernemer dit ook toerekenen aan het jaar van betaling of ontvangst.
    LET WEL  Dit mag alleen onder voorwaarde dat het btw betreft vanwege oninbare vorderingen of teruggave of betaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.
  2. Het bedrag dat de ondernemer aan voorbelasting aftrekt, mag hij voortaan ook bepalen aan de hand van de betalingen en hoeft niet meer op basis van de factuurdatum.
    LET WEL De ondernemer maakt deze keuze voor 5 jaar. Daarna kan hij weer een andere keuze maken.
  3. De ondernemer mag de KOR ook toepassen over een gebroken boekjaar, indien zijn boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar.