Wijzigingen kinderopvang 2019

Met ingang van 2019 is er een aantal wijzigingen in de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag

De kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 voor alle ouders. Die gaan er daardoor een paar honderd euro tot een paar duizend euro op vooruit. Ook komen meer gezinnen in aanmerking voor het kindgebonden budget, het maximale inkomen daarvoor gaat van € 58.500 naar circa € 75.000. En de meeste gezinnen die al recht hebben op het kindgebonden budget krijgen meer.

De kinderbijslag gaat ook omhoog, voor kinderen tot 6 jaar met ruim € 60 per jaar, voor kinderen tussen 6 en 12 met bijna € 80 en voor kinderen tot 18 jaar met ongeveer € 90.

Aantal kinderen per medewerker

Bij kinderopvangbedrijven mogen er per groep nog maar maximaal drie baby’s tot 1 jaar per medewerker zijn. Dat waren er vier. Bij de buitenschoolse opvang (7 tot 13-jarigen) gaat het maximale aantal kinderen per medewerker juist omhoog, van tien naar twaalf. Hierdoor wordt kinderopvang waarschijnlijk iets duurder, maar tegelijkertijd gaat de toeslag ook omhoog.

Pedagogisch beleidsmedewerker bij kinderopvang

Kinderopvangbedrijven moeten werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Die coacht de andere medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en houdt zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. De beleidsmedewerker hoeft niet fulltime in dienst te zijn, kleine bedrijven kunnen bijvoorbeeld zzp’ers inhuren.

Kindermishandeling altijd melden

Mensen die werken in de kinderopvang of zorg moeten vermoedens van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld voortaan altijd melden. Tot nu toe mochten ze ook besluiten zelf hulp te verlenen, zonder een melding te doen bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari moeten ze, ook als ze zelf hulp verlenen, altijd Veilig Thuis inschakelen.