Wijzigingen DGA met pensioen in eigen beheer

Bent u een DGA met een pensioen in eigen beheer, dan dient u uw pensioenbrief voor 1 januari 2014 aan te passen aan de gewijzigde regelgeving. Indien uw pensioen reeds is ingegaan, hoeft u niets te doen.
LET WEL. Wijziging betekent ook dat het pensioen actuarieel herrekend moet worden.

Wijzigingen per 1 januari 2014

  1. De pensioenregeling moet gebaseerd zijn op de gewijzigde pensioenleeftijd van 67 jaar.
  2. De maximale percentages voor de pensioenopbouw worden verlaagd.
  3. Het salaris waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd, wordt op € 100.000 gemaximaliseerd.
  4. Verder worden de mogelijkheden voor lijfrentepremieaftrek en opbouw van de Fiscale Oudedagsreserve beperkt.

Voor meer informatie zie ook Pensioenen  onderdeel Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw.

Welke mogelijkheden heeft u?

Er zijn drie alternatieven. U moet in 2013 kiezen en dit vastleggen in een afzonderlijke overeenkomst.

  1. Het totale pensioen uitstellen naar 67 jaar.
  2. Het totale pensioen blijft op 65 jaar staan.
  3. Het huidige pensioen op 65 jaar laten staan en het nieuwe pensioen op 67 jaar zetten.

Let wel. De keuze kan later nog gewijzigd worden. U kunt de pensioendatum vervroegen of verlaten, maar dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenuitkering.