Wijziging verlaagd btw isolatiematerialen

Isolatiewerkzaamheden

De permanente regels (dus los van de tijdelijke maatregel van het verlaagde btw tarief) voor het toepassen van het 6%-tarief voor het energiebesparend isoleren van  vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar zijn per 1 januari 2014 als volgt gewijzigd:

  • U mag het 6%-tarief toepassen op de arbeidskosten van het aanbrengen van (isolatie)glas (dus ook na het afloop van de tijdelijke maatregel van het verlaagde btw-tarief).
    LET OP voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • U mag het 6%-tarief niet meer toepassen op de isolatiematerialen die u hebt gebruikt bij de isolatiewerkzaamheden.

Tot 31 december 2013 mochten de materiaalkosten voor het isoleren ook tegen 6% worden berekend, indien deze minder dan 50% van de totale isolatiewerkzaamheden betroffen. Vanaf 31 december 2013 vallen alle materiaalkosten van isoleren onder het hoge btw-tarief.
LET OP Dit betekent dat indien de isolatiewerkzaamheden na 31 december worden afgerond het hoge tarief moet worden toegepast op de gebruikte isolatiematerialen.

LET OP Vorenstaande geldt los van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de renovatie van woningen ouder dan 2 jaar. Gedurende deze periode geldt het lage btw tarief voor arbeidskosten. Verder zie ook oorspronkelijke bericht Besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten en Bouwnijverheid en fiscus.