Wijziging partnerbegrip

Het partnerbegrip is onder andere van belang voor de aanmerkelijkbelanghouder. Staan beide op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadminstratie en heeft één van beide een minderjarig kind, dat op hetzelfde adres staat ingeschreven? Dan moeten de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner allebei meerderjarig zijn om fiscaal partner te kunnen zijn.

De maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.