Wijziging ontslagrecht per 1 april 2014

Per 1 april 2014 is het ontslagrecht gewijzigd inzake het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen. Eerst komen nu AOW-ers voor ontslag in aanmerking. Pas daarna wordt het afspiegelingsbeginsel op niet AOW-ers toegepast.

Binnen de categorie van uitwisselbare functies moet dus eerst worden gekeken naar AOW-ers. Deze komen dan eerst voor ontslag in aanmerking. Zijn er meer AOW-ers in de desbetreffende functiegroep, dan geldt het anciƫnniteitsprincipe. De AOW-er met het kortste dienstverband komt dus het eerst voor ontslag in aanmerking.
Op de rest wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Deze nieuwe regeling geldt niet voor ontslagvergunningen die voor 1 april 2014 zijn ingediend.

NB: Het lastige van deze maatregel is wel dat veel AOW-ers hun baan(tje) nodig hebben in aanvulling op hun AOW en eventuele (minimale) pensioenuitkering.

Voor meer informatie over het ontslagrecht zie Personeelszaken.