Wijziging keuze auto van de zaak

Alleen bij wijziging van de omstandigheden mag de keuze van de auto van de zaak voor privé-vermogen of voor ondernemingsvermogen worden gewijzigd.

Voorbeelden van dergelijke omstandigheden:

  1. Als de auto door omstandigheden duurzaam niet meer wordt gebruikt voor de onderneming.
  2. Bij inbreng van de onderneming in een BV.

De keuze voor privévermogen of ondernemingsvermogen wordt uiterlijk bij de eerstvolgende definitieve aangifte van de ondernemer gemaakt. Als deze aangifte definitief is, rekening houdend met de bezwaartermijn, is de keuze onherroepelijk.

Voor meer informatie over deze keuzevrijheid, zie Auto van de zaak.