Wijziging aangifte inkomstenbelasting

De wijziging van een reeds gedane aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst vanaf 1 oktober 2019 niet meer behandeld als een bezwaar(schrift). De aangepaste aangifte kan gewoon opnieuw worden ingediend.

Vanaf 1 oktober behandelt de belastingdienst deze als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat geldt ook bij een ambtshalve aanslag. Wordt het verzoek afgewezen, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt.

Ook kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de reeds ingediende aangifte. Dat moet wel tijdig gebeuren en vanzelfsprekend aan de wettelijke eisen voldoen.