Wijkgericht werken btw-vrijgesteld

Met ingang van 1 januari 2015 verrichten aanbieders van wijkverpleging ook wijkgerichte diensten. Deze diensten zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vrijgesteld van de btw.

Begripsbepaling wijkgericht werken

Bij wijkgericht werken gaat het om diensten die niet direct te koppelen zijn aan een individueel zorgtraject, maar een verbinding zijn tussen de medische en sociale gebieden. Vaak bestaat een dergelijke dienst uit signaleren, regisseren of coördineren. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige die signaleert dat er veel obesitas in een bepaalde wijk is.

Bron Staatscourant: Omzetbelasting. Vrijstelling voor wijkgericht werken door aanbieders van wijkverpleging

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.