Wettelijke vakantiedagen vervallen 1 juli

De wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn opgebouwd moeten voor 1 juliĀ 2013 worden opgenomen, anders komen die te vervallen. U kunt het saldo vakantiedagen van uw werknemer dus in principe per 1 juli 2013 verlagen. Let wel, in overleg tussen werkgever en werknemer kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

De verjaringstermijn voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar, na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd.

Deze regels zijn het gevolg van de gewijzigde vakantiewetgeving, die per 1 januari 2012 van kracht is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Ook de vakantieopbouw en -opname tijdens ziekte is gewijzigd.

De wettelijke vakantiedagen bedraagt het aantal werkdagen per week, vermenigvuldigd met 4. Voor een fulltime werknemer gelden derhalve 4 x 5 dagen = 20 wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bovenop het aantal wettelijke vakantiedagen worden toegezegd.

Zo heeft een fulltime werknemer met een vakantierecht van 24 dagen per jaar een aantal wettelijke vakantiedagen van 20 en een aantal van bovenwettelijke vakantiedagen van 4 dagen.

Houd u dus goed in uw vakantieadministratie bij of uw werknemer een wettelijke of bovenwettelijke vakantiedag opneemt.

Zie ook de toelichting op deze website inzake Regeling vakantiedagen