Wettelijk minimumloon januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022.

Aantal uren 1-7-2022           1-1-2023      Stijging

Maandloon       € 1.756,20        € 1.934,40        10,15 %

Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 %

Bij 38 uur          €      10,67        €      11,76        10,15 %

Bij 40 uur          €      10,14        €      11,17        10,15 %