Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Minimumloon met ingang van 1 juli 2014

De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2014
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar €    919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar €    785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar €    680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar €    590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar €    515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar €    448,55 € 103,50 € 20,70

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband

LET OP Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Hoogte nettominimumloon

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.