Wetswijziging flex-contracten deels uitgesteld

Voor de stand van zaken juli 2015 zie Wijzigingen juli 2015.

Voor de stand van zaken januari 2015, zie Wijzigingen tijdelijke contracten op een rij.

De nieuwe regels voor flex-contracten zijn gedeeltelijk uitgesteld tot 1 juli 2015.
LET OP Per 1 juli 2014 zijn er ook nieuwe regels van kracht.

A. De uitgestelde regels zijn:

 1. Nu kunt u 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten binnen een periode van 3 jaar. Een 4e contract of een contract dat over de grens van 3 jaar gaat wordt op grond van de wet een vast contract. Per 1 juli 2015 wordt deze termijn 2 jaar.
  LET OP in de CAO kunnen andere regels worden vastgelegd, zij het met een aantal beperkingen.
 2. Een nieuwe reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten begint als de flexwerker 3 maanden uit dienst is geweest. Dat wordt per 1 juli 2015 na 6 maanden uit dienst zijn geweest.
 3. Overgangsrecht: Op overeenkomsten afgesloten voor 1 juli 2015 blijft de huidige regeling ook na 1 juli 2015 van kracht.

B. De regels per 1 juli 2014 zijn:

 1. AANZEGTERMIJN Nu loopt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege af.
  LET OP Vanaf 1 juli 2014 moet u minimaal een maand van tevoren bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer schriftelijk mededeling doen over al of niet verlengen van het contract onder opgaaf van redenen. Doet u dat niet, dan betaalt u voor elke week te laat een weekloon schadevergoeding tot maximaal 1 maandsalaris.
  LET OP Ook als u het contract verlengt.
  LET OP Ook dus bij arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2014 zijn aangegaan.
 2. PROEFTIJD Vanaf 1 juli 2014 is alleen nog een proeftijd toegestaan bij een vast contract of bij een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden. Een proeftijd kan maar één keer worden afgesproken in een reeks van contracten. Een nieuwe proeftijd is wel mogelijk indien een nieuw contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden heeft.
 3. CONCURRENTIEBEDING Vanaf 1 juli 2014 mag u in principe alleen nog in een vast contract een concurrentiebeding opnemen. Bestaande concurrentiebedingen worden gerespecteerd. In een CAO kunnen hiervoor andere regels staan. Deze worden ook gerespecteerd tot 1 juli 2015 als de CAO dan nog geldt.

Voor meer informatie zie Personeelszaken.
Als u hierover vragen heeft of advies nodig hebt, dan denken wij graag met u mee. Zo nodig verwijzen wij u door naar een arbeidsrechtsdeskundige. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.