Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw ingediend

18 april 2013 Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouwpercentages en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen bij de Tweede Kamer ingediend.
Vanaf 1 januari 2015 gaat het maximale opbouwpercentage voor pensioenen met 0,4-procentpunt omlaag. Bovendien kan dan voor inkomens van € 100.000 en hoger geen fiscaal aftrekbaar pensioen meer worden opgebouwd. Deze aftrekbeperking geldt zowel voor de opbouw van pensioen in dienstbetrekking (tweede pijler), als voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente (derde pijler).
De premie voor deze lijfrenten is volgens bepaalde normen en tot een bepaald maximumbedrag aftrekbaar. In 2013 bedraagt het (maximum)premiepercentage over de grondslag van de derde pijler 17% en gaat naar 12,7% in 2015. De maximumpremiegrondslag in de derde pijler wordt ook afgetopt bij € 100.000 euro (vóór toepassing van de AOW-franchise). Ook de formule waarmee rekening wordt gehouden met de pensioenopbouw in de tweede pijler -en waarmee de opbouwruimte wordt berekend in de derde pijler- wordt aangepast.
Ook de fiscale oudedagsvoorziening (FOR) voor ondernemers wordt aangepast. Onder voorwaarden kunnen ondernemers in 2013 12% van de winst tot een maximum van € 9.452 aan de FOR toevoegen. Het percentage van 12 gaat omlaag naar maximaal 8,9 procent. Het maximumbedrag voor toevoeging aan de FOR gaat omlaag tot ca 7.847 euro.

TIP “Prijzenoorlog” overlijdensrisicoverzekeringen

30 maart 2013 de premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn aanzienlijk gedaald. Een overlijdensrisicoverzekering oversluiten is vrij eenvoudig. Vraag het uw verzekering(stussenpersoon).