Wet Werk en Zekerheid aangenomen

De 1e Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen.
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk.

Flexwerkers

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd  van drie naar zes maanden. Draaideurconstructies worden daardoor tegengegaan en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payroll werknemers verbeterd. Zie ook Wetswijziging flex-contracten deels uitgesteld.

Ontslagprocedure

 Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Procedures kosten daardoor minder tijd en minder geld. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

Transitievergoeding

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op deze vergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.
Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.
De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

TIP Zorg dat de keten van maximaal 3 tijdelijke contracten altijd korter is dan 2 jaar, want dan hoeft de transitievergoeding niet te worden betaald.

WW-uitkering

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.
Met de werkgevers en vakbonden is afgesproken dat  werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid.
Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden.
Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont. Het systeem van urenverrekening wordt vervangen door inkomensverrekening.