Wet Verbetering Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer in samenwerking met de arbodienst er voor zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van zijn werknemer(s) en de werknemer is verplicht hieraan mee te werken.

Volgens deze wet moeten werkgevers hun zieke werknemer(s) twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door betalen:

  1. Het eerste jaar mag deze 70% niet onder het minimumloon komen.
  2. Het tweede jaar wel.

In een CAO mag een gunstiger regeling worden afgesproken.

Na twee jaar stopt de verplichting tot loondoorbetaling. Meestal volgt er dan voor de werknemer een WIA-beoordeling.

Heeft u als werkgever niet voldaan aan de verplichtingen tot re-integratie, dan kunt u verplicht worden het derde jaar ook loon te moeten doorbetalen.
Als het UWV vindt dat de werknemer onvoldoende meewerkt, dan kan dat gevolgen hebben voor de (hoogte van de) uitkering.

Zie ook Sociale Zekerheid

Voor de loondoorbetalingsverplichting kunt u een verzuimverzekering afsluiten.