Wet DBA probleem voor ZZP-ers

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA), die sinds twee maanden de VAR-regeling voor zelfstandigen zonder personeel vervangt, levert die zzp’ers vooralsnog minder werk op.

Zie ook Modelovereenkomsten in de bouw.

Zie ook Brief aan ZZP-ers over verdwijnen VAR.

Opdrachtgevers zijn zeer afwachtend om volgens de nieuwe wet eenpitters in te huren en dat zorgt vooralsnog voor minder werk, schrijft uitzendbureau Randstad in een eerste analyse.
“De toetsingscriteria zijn strenger geworden en een deel van de zzp’ers zal daaraan niet kunnen voldoen”.
“Ook heerst er nog veel onzekerheid, waardoor bedrijven afwachtend zijn of de keuze maken om geen zzp’ers in te huren.”

In de nieuwe wet zijn bedrijven die zzp’ers inhuren zelf verantwoordelijk en financieel aansprakelijk als de eenpitter zijn administratie niet op orde heeft of niet genoeg andere opdrachtgevers heeft.

De wet DBA moet zo schijnconstructies voorkomen, maar veel opdrachtgevers bemoeien zich nu vooral met de vraag of hun zzp’ers wel echte ondernemers zijn. Bij veel zzp’ers schort het zelfs aan de administratie of ze zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stelt Randstad.

De uitwerking van de wet is nog niet helemaal duidelijk, waarschuwt Randstad. Het komend halfjaar moet blijken of de kansen van de zzp’ers alsnog keren.