Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA)

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de concurrentie zit niet stil.
U bent als ondernemer voortdurend op zoek naar procesinnovatie, nieuwe producten, nieuwe programmatuur. Met behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten hiervoor verlagen of komt u als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor een aftrekpost op de inkomstenbelasting. Voor andere kosten en uitgaven is er de RDA (Research & Development Aftrek). De RDA biedt fiscaal voordeel, namelijk een aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor zelfstandige IB-ondernemers geldt de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk.
De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) geldt voor de ondernemer die aan het (algemene) urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat door Agentschap NL bij een S&O-verklaring is aangemerkt als S&O. De S&O aftrek bedraagt € 12.310.

Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd met € 6.157 (aanvullende S&O-aftrek starters). U hebt daarbij een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van AgentschapNL nodig. Daarin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen en welk bedrag u hiervoor kunt aftrekken. Verder moet u een gedetailleerde administratie bijhouden van het speur- en ontwikkelingswerk.

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen die personeel in dienst hebben, biedt de WBSO een Vermindering op de afdracht loonheffing. Dat is de S&O-afdrachtvermindering.
Deze bedraagt in 2013 38% van de eerste € 200.000 van het totale S&O-loon en 14% van het resterende S&O-loon.
Per S&O-inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar.
Jaarlijks kunnen de percentages worden gewijzigd, dit heeft echter geen gevolg voor al afgegeven S&O-verklaringen.
Tenslotte is er een WBSO voor niet ondernemers een Vermindering op de afdracht loonheffing mogelijk als u werknemers in dienst hebt en u op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en voor rekening van derden S&O verricht.

De Research & Development Aftrek is bedoeld om naast de loonkosten ook kosten voor S&O-projecten te faciliteren. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst. RDA kan worden aangevraagd voor kosten (m.u.v. loonkosten) die u gemaakt hebt voor het uitvoeren van het eigen S&O werk. Een uitzondering hierop geldt voor belastingplichtigen die minder dan 150 S&O-uren per maand besteden. Daarvoor wordt het RDA-bedrag berekend op basis van het aantal goedgekeurde S&O-uren te vermenigvuldigen met € 15 (forfait) per uur.

LET  OP  Om voor deze fiscale maatregelen in aanmerking te komen, moet een nauwgezet stappenplan worden doorlopen. De aanvraag moet goed onderbouwd zijn, de administratie moet goed ingericht zijn en adviseurs beoordelen de aanvraag en kunnen uw bedrijf bezoeken en controles uitvoeren.

De WBSO ondersteunt vier soorten projecten.

  1. Ontwikkelingsprojecten van o.a. technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.
  2. Technische wetenschappelijk onderzoek.
  3. Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O.
  4. Procesgericht technisch onderzoek.

Elke projectsoort kent eigen beoordelingscriteria.

Graag ondersteunen wij u bij de aanvraag, voortgangscontrole, verantwoording en financiële afwikkeling. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.