Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Per 1 juli 2015 zijn er wettelijke maatregelen van kracht om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken.
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

 • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. Opdrachtgevers zijn als opdrachtgever straks ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Nu is alleen de werkgever aansprakelijk.
  Deze ketenaansprakelijkheid geldt nu alleen in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon.
 • Het salaris mag niet meer volledig contant worden uitbetaald. Werkgevers moeten minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
 • Werkgevers mogen geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
 • Er moeten meer gegevens worden vermeld op de loonstrook.
 • Het is straks niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Het doel van de onkostenvergoeding moet worden vermeld op de loonstrook van een werknemer.
  Doet een werknemer dit niet, dan kan hij een bestuurlijke boete krijgen.
 • Krijgt een werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan straks namelijk met een verzoekschrift. Nu moet een werknemer dit nog met een dagvaarding doen. Daarvoor heeft hij ook een deurwaarder nodig.
 • Maakt een werkgever zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.

Bron: Fiscanet, 4 juni 2015