Werkweigering

Werkweigering is het opzettelijk niet verrichten van arbeid of meer juridisch gezegd “Niet voldoen aan een  redelijk bevel of opdracht van de werkgever”.

De werkgever weegt zijn belang bij de opdracht af met het belang van de medewerker bij het niet uitvoeren van de opdracht. Komt de werkgever na een zorgvuldige belangenafweging tot de opdracht, dan zal de medewerker aan deze redelijke opdracht mee moeten werken. Een opdracht is niet redelijk als deze in strijd is met de wet, cao of arbeidsovereenkomst.

De opdracht moet passen bij de persoon en de functie van de medewerker, maar is de opdracht niet passend en gaat het om een tijdelijke opdracht, dan kan het belang van de werkgever meebrengen dat de medewerker toch aan de opdracht moet voldoen. Weigert een medewerker dit, dan zal de werkgever niet snel tot ontslag op staande voet kunnen overgaan. In dergelijke omstandigheden behoren disciplinaire maatregelen eventueel wel tot de mogelijkheden.
Het is doorgaans de medewerker die uiteindelijk moet bewijzen dat de opdracht van de werkgever niet redelijk was.