Werkruimte thuis in huurwoning

Geldig tot en met kalenderjaar 2016.

Onder bepaalde voorwaarden mogen de kosten van de werkruimte in de huurwoning (huurrecht) ten laste van de winst uit onderneming worden gebracht.
Voor de eigen woning, zie Werkruimte eigen woning.

  1. Je moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn (voor resultaat uit werkzaamheden of loon uit dienst betrekking geldt dit dus niet).
  2. In principe moet de werkruimte meer dan 10% van de oppervlakte van de eigen woning beslaan.

LET OP Bij het berekenen van de oppervlakte neem je de binnenmaten van de woning. De zolder onder het schuine dak moet je meetellen voor zover de hoogte meer dan 1 meter is.

LET OP Probeer niet door “oneigenlijke” berekeningen toch op meer dan 10% te komen.

TIP De ruimte voor archief en opslag mag je ook rekenen tot de oppervlakte van de werkruimte.

Berekening van de kosten

Stel dat de huur € 10.000 bedraagt op jaarbasis en de bijkomende kosten € 2.000, dan bedragen de jaarlijkse lasten € 12.000.

Deze kosten mag je geheel ten laste van de winst brengen en vervolgens corrigeer je dit voor de waarde van het privégenot. Die waarde is gelijk aan het huurwaardeforfait dat zou gelden in de inkomstenbelasting als de woning een dienstwoning zou zijn. In de meeste gevallen is de waarde van het privégenot 1,85% (2016) (1,80% 2015) van de WOZ-waarde.

Stel dat de WOZ-waarde € 400.000 is, dan is de correctie € 7.400 (2016). Dan is het bedrag dat ten laste van de winst mag worden gebracht € 4.600.

Veranderen van ondernemingsvermogen naar privévermogen of andersom

Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt voor privévermogen of ondernemingsvermogen, dan mag je deze keuze alleen wijzigen bij bijzondere omstandigheden.
Bijvoorbeeld wanneer je structureel meer/minder ruimte in de huurwoning bent gaan gebruiken, of dat je nieuwe of andersoortige opdrachten bent gaan uitvoeren, of dat je eerst werkruimte elders huurde en nu in de huurwoning hebt of andersom.