Werkruimte thuis eigen woning

De werkruimte thuis is fiscaal aftrekbaar als u zelfstandig ondernemer bent of resultaat uit werkzaamheden geniet, onder de volgende voorwaarden:
  1. deze werkruimte kan worden afgesplitst van de woning (een eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorzieningen); dit deel van de eigen woning zou je dan kunnen verhuren aan derden;
  2. een belangrijk deel van het inkomen in de zelfstandige ruimte wordt verdiend, namelijk:
    a. als u elders ook een werkruimte heeft moet minimaal 70% van het inkomen in de werkruimte thuis worden verdiend;
    b. als u elders geen werkruimte heeft, dan moet minimaal 30% van het inkomen in de werkruimte thuis worden verdiend.

Punt 1 noemen wij de zelfstandigheidseis en punt 2 de inkomenseis.

Als u aan 1 én 2 voldoet, dan kunt u bepaalde kosten fiscaal aftrekken. Dat hangt ervan af of u een eigen woning hebt of een huurwoning.

Hierna gaan wij verder in op de eigen woning. Voor de huurwoning zie Werkruimte thuis in huurwoning.

Als u aan beide eisen voldoet, dan wordt de werkruimte eigen woning tot het box 3 vermogen gerekend. Daarover berekent de fiscus een fictief rendement van 4% dat wordt belast met 30% inkomstenbelasting, omgerekend dus 1,2% inkomstenbelasting over de waarde in box 3. Dit bedrag mag ook weer als kosten van de onderneming ten laste van de winst komen.
Daarnaast mag ook een evenredig deel van bijvoorbeeld de kosten van gas, water en elektra en inrichtingskosten ten laste van de winst worden gebracht.

Nadelen

  1. Over het verschil tussen de waarde van de werkkamer en de hoogte van het hypotheekdeel voor de werkkamer betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.
  2. Door de verlaging van de winst door de kosten van de werkkamer, mis je 14% MKB-vrijstelling.
  3. Als je fiscale partner een hoger inkomen heeft uit loondienst, dan beïnvloedt je de hoogte van de hypotheekrenteaftrek eigen woning en dat kan ongunstig uitvallen met name als je slechts weinig inkomstenbelasting betaalt over de winst.
  4. Bij verkoop van de woning valt de winst over de werkkamer in box 1 van de inkomstenbelasting.