Werkloosheidsuitkering

Recent nieuws

Wijzigingen WW per 1 januari 2016.

Andere berekening WW-uitkering per 1 juli 2015.

Wijzigingen WW-uitkering per 1 juli 2015.

Beperking vrijwilligerswerk bij WW-uitkering per 1 januari 2015.

Brug WW 2015

DGA en WW-uitkering

Werkloosheidsuitkering

De werknemer, dus niet de ZZP-er, heeft meestal recht op een werkloosheidsuitkering mits hij/zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Deze uitkering duurt maximaal 38 maanden, maar vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering ingekort. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.

De werknemer heeft daar recht op als hij/zij:

  1. in de laatste 36 kalenderweken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag in ten minste 26 kalenderweken tenminste één uur als werknemer heeft gewerkt (referteperiode). De zogenaamde wekeneis.
    LET OP Ziektedagen tellen niet mee; vakantie of ander doorbetaald verlof telt wel mee;
  2. als de werknemer direct beschikbaar is voor arbeid én;
  3. in een bepaalde kalenderweek (loopt van maandag tot en met zondag) minimaal vijf arbeidsuren heeft verloren;
    Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week, dan bent u werkloos indien u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijt raakt.
    Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee;
  4. geen schuld heeft aan de werkloosheid.

Uitkering aanvragen

De werknemer kan de ww-uitkering aanvragen bij het UWV en moet zich laten inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf.

LET OP Om de uitkering aan te vragen heeft de werknemer een DIGID nodig.