Werkkostenregeling en fitness

Als de werkgever een vergoeding geeft voor fitness, dan is dit in beginsel belast loon.

De werkgever kan er voor kiezen de vergoeding aan te wijzen als een eindheffingsbestanddeel. Voor fitness buiten de werkplek is in de wet geen gerichte vrijstelling opgenomen, maar de vergoeding kan wel worden ondergebracht in de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet de 80% eindheffing worden afgedragen.

LET OP Bedrijfsfitness op de werkplek ter beschikking gesteld, valt onder de Werkplek gerelateerde gerichte  vrijstelling (nihilwaardering).