Werkgever verantwoordelijk voor ex-werknemer

Door de modernisering van de ziektewet is de werkgever vanaf januari 2014 ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn ex-werknemers.

Dit is gevolg van de op 1 januari 2013 ingevoerde Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Ook bekend als de Modernisering Ziektewet.
De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband, ‘flexwerkers’, in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), zie Modernisering ziektewet 2014.

Financiële risico’s

Als een tijdelijke werknemer (zie Definitie flexwerkers) ziek uit dienst gaat of binnen 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst ziek wordt, dan hebben deze werknemers recht op een ZW-uitkering en mogelijk een vervolguitkering op basis van de WIA.  Als gevolg daarvan betaalt de werkgever een hogere Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WhK). Dit is dus een risico, dat bij meerdere werknemers aardig in de papieren kan lopen.
Hoe langer deze personen gebruik maken van de Ziektewet, hoe hoger uw kosten. Bij de vaststelling van de WhK-premie voor uw onderneming wordt rekening gehouden met de premielast van 2 jaar terug.

LET OP Het is dus belangrijk dat deze oud-werknemers zo snel mogelijk gere-integreerd worden.

Beperking risico’s

  1. Nauwkeurige registratie van tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken nadien ziek worden.
  2. Zorg voor snelle re-integratie van zieke (ex-) werknemers.
  3. Pas arbeidsovereenkomsten aan.
  4. Maak bezwaar tegen de ZW-uitkering als u van mening bent dat de (ex-) werknemer te weinig aan re-integratie doet.

Aanpassen arbeidsovereenkomsten

  1. Neem een beding op waarin u vastlegt dat de werknemer ook na afloop van zijn arbeidsovereenkomst verplicht is zich in te spannen om zo snel mogelijk te integreren.
  2. Idem waarin u de ex-werknemer verplicht om zich bij u ziek te melden als deze binnen 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst ziek wordt.
  3. Neem een boetebeding op.

TIP Heeft u in de arbeidsovereenkomst hierover niets afgesproken, neem dit dan bij het einde van de arbeidsovereenkomst op in een vaststellingsovereenkomst.

LET OP Als u twijfelt neem dan contact op met een arbeidsrechtdeskundige.