Werkgever krijgt scholingsplicht

Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om scholing aan haar werknemers aan te bieden, in die zin dat bij een eventueel ontslag het UWV toetst of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te scholen.

De kosten die gemaakt zijn voor scholing kunnen dan onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding bij ontslag, zie Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Deze voorwaarden moeten nog in de regelgeving worden uitgewerkt.

LET OP Als de werknemer de scholing weigert, dan krijgt hij of zij geen hogere transitievergoeding.

LET OP Inventariseer welke werknemers in aanmerking komen voor scholing en leg het scholingstraject schriftelijk vast.