Wederindiensttredingsvoorwaarde

Definitie

In het kort is de wederindiensttredingsvoorwaarde dat u binnen 26 weken na bekendmaking van de ontslagbeschikking geen werknemer in dienst mag nemen voor werkzaamheden van dezelfde aard, als u niet eerst de ontslagen werknemer de gelegenheid hebt gegeven om zijn werkzaamheden op de bij u gebruikelijke voorwaarden te hervatten.

26 Weken criterium

De 26 weken gaan in op het moment dat het UWV de ontslagvergunning (beschikking) heeft verleend door toezending of uitreiking aan de werkgever. Binnen 26 weken na deze datum mag geen andere werknemer in dienst worden genomen voor het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard.

LET OP Binnen 26 weken een echte zelfstandig inschakelen als de werkzaamheden onverwacht aantrekken, is niet in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde.

LET OP Binnen 26 weken een uitzendkracht aantrekken om dezelfde werkzaamheden te doen, valt meestal wel onder deze wederindiensttredingsvoorwaarde.

Keuze uit meerdere ex werknemers

Moet u het werk (binnen 26 weken) aanbieden aan een ontslagen medewerker, dan moet dat aan de werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste in aanmerking kwam voor ontslag.

Welke sanctie(s) bij overtreding van het verbod?

Kort samengevat betekent dit min of meer dat de arbeidsovereenkomst met de ontslagen werknemer nog gewoon bestaat met alle gevolgen van dien.