Website transitieplannen voor gemeenten

Het Transitiebureau Jeugd heeft een nieuwe website gelanceerd met voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen voor de transitie van de zorg voor de jeugd naar de gemeenten, die al zijn vastgesteld. De plannen kunnen andere gemeenten helpen bij hun uitvoerings- en inrichtingskeuzes.

De inhoud van de website Beleidsplan voor de jeugd bestaat uit informatie die gemeenten aanleveren.
Het Transitiebureau Jeugd vraagt daarom aan gemeenten om hun beleidsplannen te delen. De informatie wordt de komende periode aangevuld op basis van nieuwe plannen.

De site biedt onder meer voorbeeldplannen, toekomstvisies van gemeenten enĀ informatie over samenwerking, risicobeheersing, kwaliteit enĀ de rechtspositie van ouders en kinderen.

Iedere gemeente moet op 1 november 2014 een vastgesteld beleidsplan klaar hebben. Daarin staat wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de jeugdzorg gaat organiseren, hoeveel geld zij inzet en hoe zij haar eigen rol invult.

Bron: Ministerie van VWS; VNG