Waarom naheffing inkomstenbelasting 2014?

Eind 2013 besloot de wetgever de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Dit kon niet tijdig in alle systemen van de belastingdienst worden aangepast, met name niet in de tabel bijzondere beloningen 2014.

Voorbeelden van bijzondere beloningen zijn vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsbonus. Daarbij is dus te weinig loonbelasting ingehouden en die wordt nu verrekende bij uw aangifte inkomstenbelasting 2014.

Uitzonderingen zijn belastingplichtigen die minder dan ‚ā¨ 19.645 verdienen, want voor die is de algemene heffingskorting¬† juist verhoogd.
Belastingplichtigen met een hoger inkomen krijgen derhalve een hogere aanslag inkomstenbelasting of een lagere teruggave over het afgelopen jaar.Beide moeten dus alsnog een bedrag betalen.

De algemene heffingskorting is een korting op het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting.