Waardering woning bij echtscheiding

De toedeling van de woning bij echtscheiding moet gebeuren op basis van de waarde  in het economisch verkeer.

Dat is dus niet perse de WOZ-waarde die vastgesteld wordt op basis van vergelijkingsobjecten. Het is dus aan te bevelen de woning door een deskundige te laten taxeren.