Waardering verpachte gronden 2017 box 3

Het Platform Landbouw heeft de uitgangspunten en normen voor 2017 voor de waardering van verpachte gronden in box 3 gepubliceerd: Waardering landbouwgronden 2017
Met behulp van 2 tabellen kunt u op een praktische manier de waarde van verpachte grond berekenen.

Als u het met de uitkomst van de berekening niet eens bent, stelt de Belastingdienst de waarde vast op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de publicatie, kunt u schriftelijk contact opnemen met de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. de secretaris Platform Landbouw
A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven