Waardering verpachte grond in box 3 2014

De uitgangspunten en normen 2014 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.

U kunt de Waardering van verpachte gronden in box 3 2014

Indien u vragen heeft of meer informatie nodig hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van het Platform Land- en tuinbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven