Waardering serviceflats bij overlijden

Bent u erfgenaam van iemand die in 2012 en 2013 is overleden en behoort de serviceflat van de overledene tot de erfenis? Dan mag deze voor de erfbelasting worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden van de erflater, in plaats van de WOZ-waarde. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in een besluit goedgekeurd. Dit was al geldig voor overlijdens in de jaren 2010 en 2011.

Waardering serviceflats

Voor de schenk- en erfbelasting geldt als waarde voor een verkregen woning de WOZ-waarde. In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde van serviceflats substantieel hoger kan liggen dan de waarde in het economisch verkeer. Dit ondanks het feit dat de Hoge Raad in zijn arresten inmiddels heeft geoordeeld dat bij de waardebepaling wel rekening kan worden gehouden met (het prijsdrukkende effect van) het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden.

De staatssecretaris vindt dit ongewenst en keurt daarom – vooruitlopend op een wettelijke, structurele oplossing – in een besluit goed dat serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. Het besluit is van toepassing op die situaties, waarin de waarde in het economische verkeer van de serviceflat in belangrijke mate (30 procent) afwijkt van de WOZ-waarde van de serviceflat. NB: dit is wel een relatief hoog verschil.

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2012.