Vrijwilligersvergoeding 2019

In de volgende gevallen komt u in 2019 in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder.
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar. 
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven.

LET OP Als u meer vergoedt, dan is de gehele vergoeding belast.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Regelhulp vrijwilligersregeling

Voor commerciële organisaties en non-profitorganisaties in de sport en voor non-profitorganisaties in het algemeen is er een Regelhulp Vrijwilligers beschikbaar. Deze regelhulp geeft een indicatie of een medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.